Covid-19Daně

Daňové aktuality – Únor 2021

Aktuality
Omezení výkonu účetních a poradenských služeb?

V rámci nových podnikatelských omezení, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 114/2021 došlo také k omezení výkonu účetních a poradenských služeb. Po rozpoutané debatě Ministerstvo financí ČR v tiskové zprávě vysvětlilo, že „….Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, avšak bez přítomnosti klienta. Zakázaný není výkon činnosti v místě podnikání klienta či jinde mimo provozovnu a rovněž není zakázána realizace předání dokumentace a podkladů. Nicméně i pro tyto případy se obecně doporučuje maximálně využívat distanční formy předání a omezovat tak počet a intenzitu fyzických kontaktů.“. Z uvedeného vyplývá, že poskytování našich služeb nadále probíhá, i když se zvýšenou opatrností s ohledem na složitou pandemickou situaci.

Další generální pardon

Ve Finančním zpravodaji 13/2021 byl zveřejněn další generální pardon, kterým se promíjí sankce za:

  1. Opožděné podání přiznání k DPH za únor 2021 a to až do 15. dubna 2021.
  2. Opožděné podání kontrolního hlášení za únor 2021 a to až do 15. dubna 2021.
  3. Opožděné podání následného kontrolního hlášení, u kterého běží lhůta pro podání od 1. 3. 2021 do 21. 3. 2021. Prominutí sankcí je podmíněno opět podáním do 15. dubna 2021.
  4. Opožděnou úhradu DPH za únor 2021 do 15. dubna 2021.
Nový kompenzační bonus 2021

Dosavadní, tzv. podzimní kompenzační bonus (zákon č. 461/2020 Sb.), který platil od 5. 10. 2020, skončil dnem 15. 2. 2021. Kompenzační bonus na další období je upraven zákonem č. 95/2021 Sb. Zatím platí pro období únor a březen. O novém kompenzačním bonusu informuje finanční správa na svém webu zde.

V zákoně jsou podstatné změny proti dosavadní praxi. Jednou z nich jsou například podmínky pro vznik nároku na bonus. Nyní se bude testovat průměrný měsíční příjem za srovnávací období, s  obdobím srovnávaným. Srovnávacím obdobím jsou 3 po sobě jdoucí měsíce v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2019, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházející bonusovému období. Srovnávaným obdobím je kalendářní měsíc předcházející bonusovému období.

Příklad:

  • Bonusové období                 únor 2021
  • Srovnávané období              leden 2021
  • Srovnávací období               listopad 2018 až leden 2019

Nárok na bonus vznikne, pokud příjem za leden 2021 je alespoň o 50 % nižší, než průměrná výše příjmů v období listopad 2018 až leden 2019.

Další změny najdete na stránkách finanční správy. Odkaz je uveden výše.

Příspěvek pro zaměstnance v karanténě

Poslanecká sněmovna v úterý (2. 3. 2021) schválila příspěvek až 370 Kč na den k nemocenské v rámci nařízené karantény. Příspěvek by měli dostávat lidé prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Příspěvek je omezen tak, aby výše příjmu s příspěvkem činila maximálně do výše 90 % průměrného výdělku.

Zákon musí ještě schválit Senát a prezident.

Prodloužení programu Antivirus

Poslancům se stále nedaří projednat a schválit zákon o tzv. kurzarbeitu. Z tohoto důvodu program Antivirus (režim A, režim B a režim A plus) se prodlužuje od března do konce dubna. Dochází zde ale ke změně některých podmínek. U dohod uzavřených do konce února budou změněné podmínky uzavřeny formou dodatku k dohodě.

Změny podmínek

  • Navýšení limitu maximální výše podpory za únor a dále u režimu A Plus.
  • Za měsíce březen a dále bude příspěvek poskytován pouze za zaměstnance, kterému trvá pracovní poměr alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování.

Změny a další informace naleznete ZDE.

Spuštěn projekt „Moje daně“

Finanční správa spustila projekt „Moje daně“ na webovém portálu již delší dobu existují daňové informační schránky (DIS), ve kterých jsou informace o daňových účtech každého poplatníka. Nyní dochází k rozšíření funkcionalit a přes DIS bude možné například podávat předvyplněná daňová přiznání apod. Zatím je patrná spíše grafická změna – podívejte se zde. Podrobnější informace můžete získat také například z mého článku, který je uveřejněn na Portále POHODA.

Naše kancelář využívá DIS klientů zejména v době zpracování závěrek a daňových přiznání. Do DIS nahlížíme, abychom zkontrolovali dluhy a přeplatky na jednotlivých daní u našich klientů. Nahlížení do DIS klienta jsme si zřídili sami na základě plné moci. Bohužel v novém režimu DIS již nahlížení přes plnou moc nebude možné. Klient bude muset sám, při přihlášení do DIS, zřídit pro nás přístup. Uvedeným spuštěním projektu „Moje daně“ začala běžet 12 měsíční lhůta pro nové zřízení přístupu. Budeme Vás dále informovat a žádat, abyste nám přístup zřídili.

Za všechny pracovníky kanceláře BS Daně s.r.o. Vám přeji hlavně zdraví, a pokud je to možné, klidné dny.

Ing. Radek Bílý
Daňový poradce č. 0098