opatreni

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Posted Posted in Covid-19

ke dni 16. 4. 2021 Program COVID – Nepokryté náklady Dne 1.4.2021 MPO zveřejnilo výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory z tohoto nového programu. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a které v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel může […]

"COVID opatření"

Daňové aktuality – duben 2021

Posted Posted in Covid-19

Prodloužení nouzového stavu Dne 26.3.2021 vláda prodloužila nouzový stav do 11.4.2021, původně stanovený do 28.3.2021. Nadále díky tomu trvají podnikatelská omezení v dosavadní podobě. Zajímavostí je velikonoční zboží, které spadá do kategorie zakázaného zboží, nicméně obchodní řetězce s touto situací nakládají různěa zařazují jej do různých kategorií výjimek, aby toto zboží mohli prodávat. Dle některých se jedná […]

Daňové aktuality – březen 2021

Posted Posted in Daně

Další generální pardon Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne 9. 3. 2021 nové generální pardony: Odložení termínu (resp. prominutí sankce) podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osobo o jeden měsíc: do 3. 5. 2021, pro ty poplatníky, kteří mají termín podání daňového přiznání 1. 4. 2021, do 1. 6. 2021 pro ty, kteří mají termín podání […]

"COVID opatření"

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2020?

Posted Posted in Daně

Jelikož se pomalu blíží první termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, bylo by dobré si vysvětlit, kdy je povinnost daňové přiznání podat. Podmínky, za jakých je poplatník fyzická osoba povinen podat daňové přiznání za rok 2020, jsou stanoveny v zákoně č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění k 31. 12. 2020 (dále jen ZDP). Než se […]

Aktuality

Daňové aktuality – Únor 2021

Posted Posted in Covid-19, Daně

Omezení výkonu účetních a poradenských služeb? V rámci nových podnikatelských omezení, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 114/2021 došlo také k omezení výkonu účetních a poradenských služeb. Po rozpoutané debatě Ministerstvo financí ČR v tiskové zprávě vysvětlilo, že „….Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, […]

Odčitatelné položky

Položky odečitatelné od základu daně a slevy na dani v roce 2020 a 2021

Posted Posted in Daně

Položky odečitatelné jsou částky, které se odečítají od základu daně. Ze sníženého základu daně o odečitatelné položky se pak dle platné sazby počítá daň z příjmů. Slevy jsou částky, které se odečítají od již spočtené daně z příjmů. Přehled jednotlivých odečitatelných položek a slev naleznete v uvedených přehledných tabulkách strukturované podle typu poplatníka.

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 27.10.2020

Posted Posted in Covid-19

GENERÁLNÍ PARDONY V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, byl dne 14. 10. 2020 vyhlášen takzvaný generální pardon, který postiženým subjektům umožňuje: 1. Odklad plateb DPH do 31.12.2020 2. Prominutí záloh na silniční daň do 31.12.2020 3. Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné 15.12.2020 Generální pardon byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji 22/2020. Zde také najdeme […]