Elektronická kancelář daňového poradce s pomocí BMD Software

Posted Posted in Daně

Na úvod Současná praxe daňového poradce je složena z mnoha procesů a postupů, které je nutno mít zcela transparentní a pod plnou kontrolou. Už zdaleka nejde jen o výši odborných znalostí v oblasti daňového poradenství, ale i o způsob práce, vedení dokumentace, evidenci činností, komunikaci s klienty, efektivní využití času a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře, práce daňového […]

opatreni

Stručný přehled opatření v  souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 pro daňové poplatníky

Posted Posted in Covid-19

Vláda již schválila:  Balíček daňových opatření z  dílny ministerstva financí a generálního finančního ředitelství – viz Finanční zpravodaj číslo 4/2020  Prominutí sankcí za podání daňového přiznání k  dani z příjmů (fyzických i právnických osob) a prominutí sankcí za platbu daně z příjmů v pozdějším termínu.  Tento bod je hojně prezentován, jako prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020. Není tomu […]