opatreni

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Posted Posted in Covid-19

ke dni 16. 4. 2021 Program COVID – Nepokryté náklady Dne 1.4.2021 MPO zveřejnilo výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory z tohoto nového programu. Oprávněným žadatelem je fyzická nebo právnická osoba, která vykonává podnikatelskou činnost a které v rozhodném období poklesl obrat v rámci jeho podnikatelské činnosti minimálně o 50 %. Jako srovnávací období si žadatel může […]

"COVID opatření"

Daňové aktuality – duben 2021

Posted Posted in Covid-19

Prodloužení nouzového stavu Dne 26.3.2021 vláda prodloužila nouzový stav do 11.4.2021, původně stanovený do 28.3.2021. Nadále díky tomu trvají podnikatelská omezení v dosavadní podobě. Zajímavostí je velikonoční zboží, které spadá do kategorie zakázaného zboží, nicméně obchodní řetězce s touto situací nakládají různěa zařazují jej do různých kategorií výjimek, aby toto zboží mohli prodávat. Dle některých se jedná […]

Aktuality

Daňové aktuality – Únor 2021

Posted Posted in Covid-19, Daně

Omezení výkonu účetních a poradenských služeb? V rámci nových podnikatelských omezení, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 114/2021 došlo také k omezení výkonu účetních a poradenských služeb. Po rozpoutané debatě Ministerstvo financí ČR v tiskové zprávě vysvětlilo, že „….Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, […]

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 27.10.2020

Posted Posted in Covid-19

GENERÁLNÍ PARDONY V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, byl dne 14. 10. 2020 vyhlášen takzvaný generální pardon, který postiženým subjektům umožňuje: 1. Odklad plateb DPH do 31.12.2020 2. Prominutí záloh na silniční daň do 31.12.2020 3. Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné 15.12.2020 Generální pardon byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji 22/2020. Zde také najdeme […]

opatreni

Stručný přehled opatření v  souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 pro daňové poplatníky

Posted Posted in Covid-19

Vláda již schválila:  Balíček daňových opatření z  dílny ministerstva financí a generálního finančního ředitelství – viz Finanční zpravodaj číslo 4/2020  Prominutí sankcí za podání daňového přiznání k  dani z příjmů (fyzických i právnických osob) a prominutí sankcí za platbu daně z příjmů v pozdějším termínu.  Tento bod je hojně prezentován, jako prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020. Není tomu […]