Daňové aktuality – březen 2021

Posted Posted in Daně

Další generální pardon Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne 9. 3. 2021 nové generální pardony: Odložení termínu (resp. prominutí sankce) podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osobo o jeden měsíc: do 3. 5. 2021, pro ty poplatníky, kteří mají termín podání daňového přiznání 1. 4. 2021, do 1. 6. 2021 pro ty, kteří mají termín podání […]

"COVID opatření"

Kdo má povinnost podat daňové přiznání za rok 2020?

Posted Posted in Daně

Jelikož se pomalu blíží první termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů, bylo by dobré si vysvětlit, kdy je povinnost daňové přiznání podat. Podmínky, za jakých je poplatník fyzická osoba povinen podat daňové přiznání za rok 2020, jsou stanoveny v zákoně č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění k 31. 12. 2020 (dále jen ZDP). Než se […]

Aktuality

Daňové aktuality – Únor 2021

Posted Posted in Covid-19, Daně

Omezení výkonu účetních a poradenských služeb? V rámci nových podnikatelských omezení, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů č. 114/2021 došlo také k omezení výkonu účetních a poradenských služeb. Po rozpoutané debatě Ministerstvo financí ČR v tiskové zprávě vysvětlilo, že „….Účetní a poradenské činnosti dle živnostenského zákona mohou být nadále vykonávány, a to i v provozovně, […]

Odčitatelné položky

Položky odečitatelné od základu daně a slevy na dani v roce 2020 a 2021

Posted Posted in Daně

Položky odečitatelné jsou částky, které se odečítají od základu daně. Ze sníženého základu daně o odečitatelné položky se pak dle platné sazby počítá daň z příjmů. Slevy jsou částky, které se odečítají od již spočtené daně z příjmů. Přehled jednotlivých odečitatelných položek a slev naleznete v uvedených přehledných tabulkách strukturované podle typu poplatníka.

Elektronická kancelář daňového poradce s pomocí BMD Software

Posted Posted in Daně

Na úvod Současná praxe daňového poradce je složena z mnoha procesů a postupů, které je nutno mít zcela transparentní a pod plnou kontrolou. Už zdaleka nejde jen o výši odborných znalostí v oblasti daňového poradenství, ale i o způsob práce, vedení dokumentace, evidenci činností, komunikaci s klienty, efektivní využití času a mnoho dalšího. Zkrátka a dobře, práce daňového […]

Německé daňové přiznání – práce a podnikání v Německu

Posted 4 CommentsPosted in Daně

Pro klienty, kteří pracují, podnikají nebo uvažují o podnikání v Německu, máme komplexní nabídku služeb. Zaměstnání v Německu, pendleři Jste v Německu zaměstnaní déle než 183 dní? Máte v Německu trvalý pobyt a středisko životního zájmu? Potom Vám vzniká povinnost podat v Německu daňové přiznání nebo máte možnost požádat o vrácení daně. Pendlerům – zaměstnancům v SRN […]