Daně

Daňové aktuality – březen 2021

Další generální pardon

Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo ve Finančním zpravodaji 16/2021 dne 9. 3. 2021 nové generální pardony:

 1. Odložení termínu (resp. prominutí sankce) podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osobo o jeden měsíc:
  1. do 3. 5. 2021, pro ty poplatníky, kteří mají termín podání daňového přiznání 1. 4. 2021,
  1. do 1. 6. 2021 pro ty, kteří mají termín podání přiznání do 1. 5. 2021.
  1. Zákonný termín podání k 1. 7. 2021 se zatím neprodlužuje.
  1. Zároveň se posouvá na stejnou lhůtu tj. do 3. 5. 2021 nebo 1. 6. 2021 také platba daně z příjmů.

Opět upozorňujeme, že se o faktické posunutí termínu nejedná. Ve skutečnosti jsou prominuty sankce za pozdní podání přiznání a platbu daně.

Čtvrtletní záloha na daň z příjmu splatná 15. 3. 2021

Upozorňujeme, že se blíží termín pro splatnost čtvrtletní zálohy. K této povinnosti nevyšel žádný generální pardon, takže povinnost trvá. Pokud bude potřeba zálohu snížit, je nutné podat žádost o stanovení záloh jinak.

Mimořádný příspěvek ke karanténě – „Izolačka

Dne 5. 3. 2021 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě (č. 121/2021 Sb.). Lidé v nařízené karanténě budou podle zákona dostávat k nemocenské příspěvek až 370 Kč denně.

Základní přehled:
 • Příspěvek bude poskytován i zpětně, a to od karantény nařízené 28. 2. 2021, nejpozději do 30. 4. 2021. 
 • Příspěvek až 370 Kč denně budou lidé dostávat nejdéle prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše dostanou 90 % svého průměrného výdělku.
 • Příspěvek se bude vztahovat také na zaměstnance s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody (DPP nad 10.000 Kč a DPČ nad 3.500 Kč). Vyloučeni budou zaměstnanci, kteří se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, např. z dovolené. Vyloučení se naopak netýká návratu z pracovních cest.
 • Zaměstnavatel vyplatí příspěvek společně s náhradou příjmu, nejpozději však do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém si příspěvek odečetl od pojistného.
 • Zaměstnavatel odečte z částky pojistného odváděného za kalendářní měsíc částku, kterou zúčtoval zaměstnancům na příspěvku. Nárok na odečet lze uplatnit do 3 měsíců od skončení karantény. Odečet se uplatňuje na předepsaném tiskopisu (podle § 9 odst. zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti), na kterém se též údaj o počtu zaměstnanců, za které tento odečet uplatňuje, a úhrn příspěvků, které od pojistného odečítá.
 • Příspěvek bude osvobozen od daně z příjmů fyzických osob a nebude možné jej postihnout výkonem rozhodnutí ani exekucí.

Za společnost BS Daně s.r.o.

Ing. Radek Bílý
Daňový poradce č. 0098