Covid-19

Kompenzační bonus pro rok 2022

Kompenzační bonus

Dne 22.11.2021 vláda schválila nový zákon o kompenzačním bonusu Ministerstva financí. Oprávněným žadatelem je fyzická osoba, která má aktivní živnostenské oprávnění, nebo přerušené oprávnění ode dne, který nastal po dni 22.11.2020. Dále se může jednat o společníka společnosti s ručením omezeným, která má nejvýše
2 společníky (fyzické osoby), nebo o osobu, vykonávající práci na základě dohody
o práci konané mimo pracovní poměr.

Změnou oproti původním kompenzačním bonusům je pokles tržeb v souvislosti s krizovými opatřeními, který již nemusí být ve výši 50%, ale jen 30%.

Srovnávacím obdobím jsou tři libovolné po sobě jdoucí kalendářní měsíce od června do října 2021. Za toto období dojde k výpočtu průměrného výdělku. Srovnávaným obdobím je měsíční výdělek za měsíc, který požadujeme kompenzovat.

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci s.r.o. mohou získat kompenzaci až 1000 Kč denně, dohodáři maximálně 500 Kč denně.

Prozatím byla stanovena 2 bonusová období – prosinec 2021 (od 22.11.2021 do 31.12.2021) a leden 2022. Další období může vláda přidávat až do konce roku 2022.

Tento podpůrný program nepůjde kombinovat s jinými kompenzačními programy, výjimku by měl tvořit program Antivirus. Zákon nyní projedná ve zrychleném legislativním procesu Parlament.