Daně

Položky odečitatelné od základu daně a slevy na dani v roce 2020 a 2021

Odčitatelné položky

Položky odečitatelné jsou částky, které se odečítají od základu daně. Ze sníženého základu daně o odečitatelné položky se pak dle platné sazby počítá daň z příjmů.

Slevy jsou částky, které se odečítají od již spočtené daně z příjmů.

Přehled jednotlivých odečitatelných položek a slev naleznete v uvedených přehledných tabulkách strukturované podle typu poplatníka.