Covid-19

Stručný přehled opatření v  souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 pro daňové poplatníky

opatreni

Vláda již schválila: 

 1. Balíček daňových opatření z  dílny ministerstva financí a generálního finančního ředitelství – viz Finanční zpravodaj číslo 4/2020 
  • Prominutí sankcí za podání daňového přiznání k  dani z příjmů (fyzických i právnických osob) a prominutí sankcí za platbu daně z příjmů v pozdějším termínu. 
   • Tento bod je hojně prezentován, jako prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020. Není tomu tak! Jde skutečně jen o prominutí sankcí za pozdní podání přiznání a platbu daně. Podmínkou je podání přiznání a platba daně do 1.7.2020. V této souvislosti chci jen upozornit, že se jedná de facto o nedodržení zákona a není možné do budoucna vyloučit, že bude poplatníkům přičítáno k tíži například při žádostech o prominutí sankcí, splátek daní atd.  v budoucnu. 
   • POZOR! Prominutí neplatí pro vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vybírané srážkou formou záloh
   • Pro OSVČ zatím není úplně vyřešeno podání přehledů na sociální a zdravotní pojištění – viz dále. 
  • Možnost bez pokuty podat později KH společně s přiznáním DPH  a zaplacením daně. 
   • Opět se jedná o prominutí pokut za pozdní podání kontrolního hlášení v období od 1.3.2020 do 31.7.2020. 
   • Prominuta sankce za pozdní platbu DPH do 1.7.2020. 
  • Zrušení správních poplatků za žádosti o p3. a 4. vlny EET zatím o tři měsíce – zde opět jen deklarovaná shovívavost kontrolních orgánů do 1.7.2020. 
 2. Bezúročné půjčky 
  • Možnost získání bezúročné půjčky na krytí provozních nákladů prostřednictvím ČMZRB V tuto chvíli jsou však žádosti pozastaveny z důvodů zpracování již došlých a zvažování možnosti zjednodušení příloh k žádostem. 
  • Poskytnutí ručení a dotace na úroky u úvěrů od komerčních bank ze strany ČMZRB. 
 3. Opatření zdravotních pojišťoven 
  • Posunutí termínu pro podání přehledu OSVČ do 3.8.2020 
  • Opatření přijaly: VZP, OZP, VoZP, ZPMV 
  • Podrobnosti zde 

Připravuje se: 

 1. Prodloužení doby vyplácení OČR ve výši 60 % po celou dobu, po kterou budou žáci doma, na děti do 13 let – zpětně. 
 2. Proplácení náhrady mzdy zaměstnancům v karanténě – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci 60 % mzdy, stát tuto částku v plné výši proplatí. 
 3. Proplácení náhrady mzdy zaměstnancům, kteří nepracují z důvodu omezení činnosti firmy (zavření provozu) na základě vládního opatření – zaměstnavatel vyplácí zaměstnanci 100 % mzdy, stát tuto částku proplatí ve výši 80 %. 
 4. OČR pro OSVČ – živnostenské úřady budou OSVČ (živnostníkům) vyplácet částku 424 Kč /den za děti ve věku 6 až 13 let, pokud OČR nečerpá manžel/ka. 
 5. Úlevy na odvodech sociálního a zdravotního pojištění: 
  • Odložení plateb pojistného. 
  • Odpuštění odvodů na sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ. 

Více informací si můžete přečíst ve Finanční zpravodaji na našem LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6646670030232698881/