AKTUÁLNÍ INFORMACE KE DNI 27.10.2020

Posted Posted in Covid-19

GENERÁLNÍ PARDONY V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, byl dne 14. 10. 2020 vyhlášen takzvaný generální pardon, který postiženým subjektům umožňuje: 1. Odklad plateb DPH do 31.12.2020 2. Prominutí záloh na silniční daň do 31.12.2020 3. Prominutí zálohy na daň z příjmů splatné 15.12.2020 Generální pardon byl vyhlášen ve Finančním zpravodaji 22/2020. Zde také najdeme […]

opatreni

Stručný přehled opatření v  souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 pro daňové poplatníky

Posted Posted in Covid-19

Vláda již schválila:  Balíček daňových opatření z  dílny ministerstva financí a generálního finančního ředitelství – viz Finanční zpravodaj číslo 4/2020  Prominutí sankcí za podání daňového přiznání k  dani z příjmů (fyzických i právnických osob) a prominutí sankcí za platbu daně z příjmů v pozdějším termínu.  Tento bod je hojně prezentován, jako prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů do 1.7.2020. Není tomu […]